ห้ามผู้ใดก็ตาม คัดลอก เลียนแบบ พิมพ์ซ้ำ นำไปใช้ ในข้อความและรูปภาพต่างๆในบล็อคนี้

4/4/55

เส้นหมี่เตี๊ยว หมี่ซั่วลิ้มกวงเว้ง ของดีบ้านโป่ง

เส้นหมี่เตี๊ยว หมี่ซั่วลิ้มกวงเว้ง ของดีเมืองบ้านโป่ง
The greatest gift from Banpong
Lim kuang weng 's Chinese noodle
"Dragon & swan" brand

เส้นหมี่เตี๊ยวสีเหลือง
เส้นหมี่เตี๊ยวสีขาวเส้นหมี่เตี๊ยวส้ม